opleidingen met perspectief
 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen:

de heer T. Wagenaar
voorzitter RvT, renumeratiecommissie

de heer E. van Zuidam
vice-voorzitter RvT, remuneratiecommissie

de heer M. Krijnsen
kwaliteitszorgcommissie

mevrouw L. de Ruigh
kwaliteitszorgcommissie 
  

de heer K.J. Roffel
auditcommissie

mevrouw P. Silvius-Voogd
auditcommissie

Download hier de visie van de Raad van Toezicht