opleidingen met perspectief
 

Playing for Success

Onderwijsgroep Noord is samen met andere onderwijsinstellingen en FC Groningen partner in het maatschappelijk project Playing for Success.

Doelstelling van Playing for Success is om leerprestaties van kinderen tussen 9 en 14 jaar te verbeteren door ze op vrijwillige basis een naschools programma aan te bieden in een motiverende en uitdagende omgeving. Playing for Success noemt dat ‘Leren met een WOW-factor’.

Playing for Success Groningen brengt de leerlingen naar een plek waar ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen kunnen opdoen: het voetbalstadion. De sport, de ambiance van de professionele voetbalwereld: het draagt bij aan een omgeving die kinderen stimuleert en prikkelt tot betere prestaties.

Leerlingen afkomstig uit de laatste twee groepen van het basisonderwijs en de eerste twee klassen van het vmbo volgen een lesprogramma van tien weken om hun vaardigheden in taal, rekenen en ict te verbeteren. De taal- en rekenlessen worden in de praktijk in en om het voetbalstadion uitgevoerd. Zo worden bijvoorbeeld door middel van het opmeten van de doelen in Euroborg rekensommen gemaakt en de leerlingen dienen zowel mondeling als schriftelijk verslag te doen van wedstrijden en persconferenties van FC Groningen om op die manier hun taalvaardigheid verder te ontwikkelen.

Zie voor meer informatie www.playingforsuccessgroningen.nl