opleidingen met perspectief
 

Leveranciersinformatie

Hier vindt u de geactualiseerde versie van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Onderwijsgroep Noord (hierna OGN). Het beleid is gebaseerd op de Aanbestedingswet 2012 (1 april 2013) en de herziene drempelbedragen in de Gids Proportionaliteit (versie: april 2016). Het is leidend voor alle aangesloten stichtingen van OGN. Ook de Ondersteunende Diensten, die formeel niet onder het regime van het ministerie van OCW vallen, zullen als regel dit beleid toepassen. Dit document informeert u over de wijze waarop OGN de wet- en regelgeving met betrekking inkoop- en aanbestedingstrajecten toepast. Belangrijk is dat eventuele vermelde bedragen exclusief btw zijn aangegeven. Voor ondersteuning kunt u per mail contact opnemen met de heer B. Slijkhuis: b.slijkhuis@onderwijsgroepnoord.nl.

Document inkoop en aanbesteden