opleidingen met perspectief
 

Ons onderwijs

Praktijkonderwijs
In het praktijkonderwijs krijgen de leerlingen basisvaardigheden, zodat zij zo zelfstandig mogelijk verder kunnen in de maatschappij. Praktijkonderwijs is voor veel leerlingen eindonderwijs.

Vmbo
Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs duurt vier jaar en is opgedeeld in leerwegen. 

Zesjarige havo
Leerlingen die de zesjarige havo volgt krijgen twee diploma's: een mavo- en een havo-diploma. Leerlingen volgen eerst de mavo-opleiding, maar krijgen onderdelen van de lesstof op havo-niveau. Na het behalen van het mavo-diploma gaan ze naar klas 4 van het havo.

Tl/havo-route en havo/tl route
In de tl/havo-route worden leerlingen die voor bepaalde vakken hoger scoren dan het tl-niveau in een traject op maat voor die vakken uitgedaagd op havoniveau.

In de havo/tl-route is les op havo-niveau het uitgangspunt. Via deze doorgaande leerroute kunnen leerlingen in zes jaar een havodiploma halen.


Het groene lyceum
Het groene lyceum is een leerroute waarbij de leerlingen in zes of vijf jaar een vmbo gl/tl- en mbo niveau 4 diploma halen. Daarmee kunnen zij naar het hbo of starten op de arbeidsmarkt.

Havo
Het hoger algemeen voortgezet onderwijs duurt vijf jaar. Met een havo-diploma kunnen leerlingen naar het hbo. Doorstromen naar klas 5 van het atheneum is ook mogelijk.

Technasium
Het technasium is een vorm van bèta/ techniekonderwijs. Leerlingen werken onder begeleiding van docenten in groepjes zelfstandig aan een opdracht. Deze opdrachten komen vaak van opdrachtgevers of bedrijven uit de buurt.

Vwo
Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs kent twee opleidingen: het gymnasium en het atheneum. Beide opleidingen duren zes jaar en bereiden voor op een vervolgopleiding aan de universiteit of het hbo.

Vwo tweetalig
Leerlingen volgen tot en met klas drie tweetalig onderwijs. Tijdens de lessen wordt Engels gesproken.  Aan het eind van klas 3 wordt de Engelse vaardigheid getoetst en kun je het Cambridge Certificatie of English ontvangen. Na het derde jaar volg je het gewone Nederlandse onderwijs.

Mbo
In het  middelbaar beroepsonderwijs bieden we 11 verschillende opleidingen op het gebied van natuur, tuin & landschap, dier & welzijn, agro & techniek en bloem & styling. Daarnaast is er de Entreeopleiding voor leerlingen die zonder diploma van het vmbo komen.

Volwassenenonderwijs
Wij bieden mbo-opleidingen en cursussen voor volwassenen. Ook worden opleidingsactiviteiten uitgevoerd voor bedrijven en instellingen; dit gebeurt veelal op locatie. Daarnaast zijn er leerwerktrajecten in de sectoren groen, bloem en agrarisch met als doel dat kwetsbare mensen een passende baan op de reguliere arbeidsmarkt krijgen. Dit gebeurt via een combinatie tussen onderwijs, begeleiding en bemiddeling.

Isk
Isk staat voor internationale schakelklas. De isk is bestemd voor leerlingen afkomstig uit een ander land die de Nederlandse taal nog niet of nauwelijks beheersen. Het is een tussenstap om het niveau van de Nederlandse taal te verhogen.

Rijschool
De opleiding voor het behalen van het T-rijbewijs (voor motoren met beperkte snelheid) kan gevolgd worden binnen de Rijschool.