Logo opleidingen met perspectief
 

Ons onderwijs

Praktijkonderwijs
In het praktijkonderwijs krijgen de leerlingen basisvaardigheden, zodat zij zo zelfstandig mogelijk verder kunnen in de maatschappij. Praktijkonderwijs is voor veel leerlingen eindonderwijs.

Vmbo
Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs duurt vier jaar en is opgedeeld in leerwegen. 

Tl/havo-route en havo/tl route
In de tl/havo-route worden leerlingen die voor bepaalde vakken hoger scoren dan het tl-niveau in een traject op maat voor die vakken uitgedaagd op havoniveau.
In de havo/tl-route is les op havo-niveau het uitgangspunt. Via deze doorgaande leerroute kunnen leerlingen in zes jaar een havodiploma halen.

Het groene lyceum
Het groene lyceum is een leerroute waarbij de leerlingen in zes of vijf jaar een vmbo gl/tl- en mbo niveau 4 diploma halen. Daarmee kunnen zij naar het hbo of starten op de arbeidsmarkt.

Havo
Het hoger algemeen voortgezet onderwijs duurt vijf jaar. Met een havo-diploma kunnen leerlingen naar het hbo. Doorstromen naar klas 5 van het atheneum is ook mogelijk.

Technasium
Het technasium is een vorm van b├Ęta/ techniekonderwijs. Leerlingen werken onder begeleiding van docenten in groepjes zelfstandig aan een opdracht. Deze opdrachten komen vaak van opdrachtgevers of bedrijven uit de buurt.

Vwo
Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs kent twee opleidingen: het gymnasium en het atheneum. Beide opleidingen duren zes jaar en bereiden voor op een vervolgopleiding aan de universiteit of het hbo.

Mbo
In het  middelbaar beroepsonderwijs bieden we 11 verschillende opleidingen op het gebied van natuur, tuin & landschap, dier & welzijn, agro & techniek en bloem & styling. Daarnaast is er de Entreeopleiding voor leerlingen die zonder diploma van het vmbo komen.

Volwassenenonderwijs
Wij bieden mbo-opleidingen en cursussen voor volwassenen. Ook worden opleidingsactiviteiten uitgevoerd voor bedrijven en instellingen; dit gebeurt veelal op locatie. Daarnaast zijn er leerwerktrajecten in de sectoren groen, bloem en agrarisch met als doel dat kwetsbare mensen een passende baan op de reguliere arbeidsmarkt krijgen. Dit gebeurt via een combinatie tussen onderwijs, begeleiding en bemiddeling.

Rijschool
De opleiding voor het behalen van het T-rijbewijs (voor motoren met beperkte snelheid) kan gevolgd worden binnen de Rijschool.