Bestuur

Onderwijsbestuur is een taak van het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag maakt onderscheid in bestuur en toezicht. Het College van Bestuur bestuurt Onderwijsgroep Noord en de daarbij horende scholen en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het handelen van het College van Bestuur. De exacte scheiding tussen de verantwoordelijkheden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht is in de statuten vastgelegd.

College van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit twee personen:

mevrouw A.A. Berendsen, voorzitter
de heer A.G. Wennink


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen: