Bureau

Bij de Ondersteunende Diensten werken 80 medewerkers, die dienstverlenend zijn aan zowel het College van Bestuur als aan de directeuren van de vestigingen/locaties.

Als kernwaarden zijn betrokkenheid, ontwikkelingsgerichtheid en kwaliteit vastgesteld. Om dit te bereiken, vragen wij van alle medewerkers kwaliteitsgerichtheid, commitment, gerichtheid op zelfontwikkeling, klantgerichtheid en vermogen om samen te werken.

De Ondersteunende Diensten zijn opgedeeld in de volgende taakgebieden:

• Onderwijs en Kwaliteitszorg
• Personeel en Organisatie
• Planning en Control
• Informatie- en communicatietechnologie
• Huisvestings- en Facilitair beleid
• Marketing en Communicatie
• Secretariaat

Bezoekadres:
Hereweg 101, 9721 AA Groningen