Algemeen

Bij de Ondersteunende Diensten werken 100 medewerkers, die dienstverlenend zijn aan zowel het College van Bestuur als aan de regiodirecteuren, teamleiders en adjunct-/afdelingsdirecteuren van de vestigingen.

Als kernwaarden zijn bewust persoonlijk en gemeenschappelijk versterkend vastgesteld. Om dit te bereiken, vragen wij van alle medewerkers kwaliteitsgerichtheid, commitment, gerichtheid op zelfontwikkeling, klantgerichtheid en vermogen om samen te werken.

Directeur Ondersteunende Diensten is T. Praamstra

De Ondersteunende Diensten zijn opgedeeld in de volgende taakgebieden:

• Onderwijs en kwaliteitszorg
• Personeel en organisatie
• Planning en control
• Informatisering en automatisering
• Huisvestings- en facilitaire zaken
• Marketing en communicatie
• Secretariaat

Bezoekadres:
Hereweg 101, 9721 AA Groningen 
 

Jaarverslag 2016

Hier kunt u het jaarverslag van 2016 van Onderwijsgroep Noord downloaden