Home

Onderwijsgroep Noord is een bestuurlijke samenwerking van Terra, Dollard College en rsg de Borgen. Terra biedt opleidingen op het gebied van groen, voeding, dier, natuur & milieu in het praktijkonderwijs, vmbo, het Groene Lyceum, mbo en cursusonderwijs. Het Dollard College en rsg de Borgen zijn brede scholengemeenschappen voor praktijkonderwijs, mbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium. Het Dollard College heeft daarnaast zesjarige havo, vwo tweetalig onderwijs en een internationale schakelklas en rsg de Borgen het technasium.

Naast het bijbrengen van brede vaardigheden kenmerkt dit onderwijs zich evenzeer door de zorg voor een goede doorstroom. Bovenal streeft Onderwijsgroep Noord naar een zorgzame en veilige omgeving waarin persoonlijk talent tot ontwikkeling komt.

Onze kernwaarden zijn bewust persoonlijk en gemeenschappelijk versterkend.

Binnen Onderwijsgroep Noord werken zo’n 1400 medewerkers op 23 vestigingen in Groningen, Friesland en Drenthe. Het College van Bestuur en de Ondersteunende Diensten zijn gevestigd in de stad Groningen.

Onze medewerkers en leerlingen die zich bezighouden met projecten en initiatieven, vinden dit vaak gewoon en vanzelfsprekend. Wij vinden hun inzet echter heel bijzonder. Daarom geven wij hen een podium in ons magazine: MORGEN. Het onderwijs staat namelijk nooit stil. Iedere dag zijn we bezig om morgen nóg beter te zijn dan vandaag. We willen mensen begeleiden en voldoende bagage meegeven voor hun toekomst. Voor morgen. Daarnaast is ‘morgen’ een groet. Een manier om contact te maken. En contact maken, dat is wat wij als Onderwijsgroep Noord belangrijk vinden. We willen elkaar kennen én gekend worden. Alleen dan kunnen we als scholen verankerd zijn in de regio.

Download MORGEN